Bateson reflectiemodel

Looptijd

Organisatiefactor Werkdruk
Naam instrument Bateson reflectiemodel
Doel De niveaus van Bateson worden vaak gebruikt om het gesprek aan te gaan over gedrag en achterliggende opvattingen van iemand, of als reflectie-instrument om dieperliggende patronen van eigen gedrag bloot te leggen.Bateson gaat ervan uit dat mensen gedrag laten zien dat past in de omgeving waarin zij zich bevinden. Dat gedrag wordt niet alleen beïnvloed door die omgeving, maar ook door een set innerlijke factoren. Wat je kunt, hoe je over iets denkt, wie je bent, en de ‘opdracht’ waarmee je op aarde rondwandelt, bepalen in hoge mate wat je doet.

 

Vragen waarop het instrument antwoord geeft Wordt er gesproken over wat  je zelf doet? (omgeving)Weten jullie van elkaar waarom je het aanpakt zoals je het aanpakt?(gedrag)

Helpen jullie elkaar? Op welke manier gebeurt dat? Kennen jullie elkaars kwaliteiten, sterke en zwakke punten? (vaardigheden)

Hebben jullie het met elkaar over wat je belangrijk vindt? (overtuigingen/normen)

 

Soort instrument Model met de niveaus van Bateson

 

Wat ga je doen Aan de hand van een opvattingen en uitspraken van anderen kan je nagaan op welk reflectieniveau dieperliggende patronen liggen. Wat je doet en wie je bent houdt verband met deze dieperliggende patronen. Inzicht daarin hebben, betekent begrijpen waarom jezelf of anderen doen zoals je doet/ze doen.
Benodigde tijd 45 min
Deelnemers en hun functie Functieonafhankelijk
Randvoorwaarden voor het inzetten Het is nodig dat je vooraf de essentie van de verschillende niveaus begrijpt alvorens je vragen kunt stellen op ieder niveau.

 

Bron BatesonKessels & Smit ‘The learning company’

 

Aanvullende literatuur/verwijzingen  

 

 

 

 

 

Resultaten